Ваканция

В този урок ще видим как с помощта на филтъра Distort може бързо и лесно, само от няколко окръжности, направени на ръка да се нарисува прекрасен букет, като този на художничката Laurie Grace.

1. Рисуваме окръжности, копираме, изменяме размера и завъртаме копието.

Отворете Илюстратора и създайте нов документ с произволен размер.
Щракнете два пъти върху картинката на Pencil Tool в кутията с инструменти, за да се отвори диалоговия прозорец за настройките. Поставете следните параметри:Не забравяйте да размаркирате ”Keep Selected" и "Edit Selected Path".
Задайте за Fill - без, Stroke - черно.

Нарисувайте окръжност. Не е необходимо тя да е идеална. Когато сте към края на окръжността, натиснете клавиша Alt, за да я затворите автоматично.
Нарисувайте втора окръжност над първата. Не е беда, ако се пресичат.Селектирайте двете окръжности заедно с помощта на инструментите Selection или Lasso.
Сега, за да нарисуваме нова двойка окръжности вътре в първата, ще кликнем два пъти на инструмента Scale Tool и ще зададем следните параметри:Забележете, че зададените по-рано параметри се запазват. Когато сте готови, натиснете бутончето Copy.
Не отменяйте селекцията на последната двойка окръжности.
Вземете инструмента Rotate. Кликнете в селектираната област и завъртете октръжностите в желаната посока:Копирайте двойката окръжности. Намалете размера с Scale Tool. Завъртете с Rotate Tool копието.
Повторете този процес няколко пъти, докато не запълните голямата окръжност с малки такива.
За средата на цветето нарисувайте с Pencil Tool няколко малки окръжности.Когато сте готови с контура на розата, селектирайте всички окръжности заедно с помощта на Lasso Tool или Selection Tool (и с двата инструмента това става, като вземете някой от тях и очертаете кръг или квадрат около окръжностите). Групирайте кръговете: Object > Group (Crtl+G).
Отменете селекцията: Select > Deselect.

2. Оцветяваме с помощта на градиентна заливка:
За да придадем реален образ на цветето можем да си направим предварително образец на градиента.
За целта отворете панела Swatches (Window > Swatches).
Кликнете на иконката "Show Gradient Swatches" и кликнете на образеца "Black, White Radial".За да изменим черно-белия цвят на градиента ще направим следното:
В работното ви пространство трябва да са отворени едновременно панелите Color и Gradient (Window > Cоlor и Window > Gradient).
В панела Gradient кликнете в левия край на слайдера върху белия цвят в началото на градиента.
След това изменете цвета от панела Color: кликнете на триъгълничето в десния горен ъгъл на панела. Отваря се падащо меню. От него изберете гамата, с която ще работите:От плъзгачите нагласете желания цвят. За своята рисунка Грейс е използвала 100% Magenta за средата на цветето:Сега ще изберем и цвета за края на градиента. В палитрата на градиента кликнете на черното. След това кликнете на триъгълничето на панела с цветовете. Изберете CMYK от падащото меню и настройте плъзгачите на желания цвят. Грейс е използвала 34% Magenta и допълнително е свела черното до 0:За да увеличим площта на по-ярката заливка (100% Magenta) ще придвижим левия край на плъзгача от панела на градиента надясно. За своята творба Грейс е избрала 45,51%.Създадохме градиента. Сега ще го запазим като образец. За целта се върнете в панела Swatches и кликнете на иконката "New Swatch". Именувайте си градиента "Pink Flower Gradient" и дайте ОК.
Селектирайте цветето. За Fill задайте току-що създадения градиент, без Stroke.3. Поставяме филтъра Roughen.
За да придадем на розата повече реализъм ще приложим филтър.
Вземете инструмента за селекция и селектирайте цветето. След това изберете от менюто Filter > Distort > Roughen.
От отворилия се диалогов прозорец отменете опцията Preview, за да виждате какъв е бил резултата без филтъра и маркирайте тази опция, за да видите какъв ще е след поставянето на настройките. Когато поставяте филтъра опцията трябва да е отменена. Самите настройки направете по ваш избор. Грейс е избрала за своята творба следните параметри:Розата е готова. Можем да я използваме, обаче, като основа за създаването на друго цвете, като отново приложим филтър от групата на Distort.
За целта ще дубликираме розата (това става, като я селектираме, натиснем клавиша Alt, задържаме и придвижваме в страни от оригинала).
Докато копието е селектирано от менюто, изберете Filter > Distort > Pucker&Bloat. Не забравяйте да отменяте опцията Preview. Задайте за Bloat 34% и дайте ОК.Още едно копие на цветето, Pucker&Bloat - 41% PuckerСега копие с филтъра Zig Zag.
Filter > Distort > Zig Zag, Size 25; Absolute; Ridges 5; Points - Corner.За четвъртото копие ще приложим още веднъж филтъра Roughen с параметри: Size 21 ; Absolute; Detail 23; Points - Smooth.Разбира се, можете да експериментирате с филтрите от групата Distort. Можете да задавате различни параметри и да експериментирате с комбинацията от копия на цветята и приложените върху тях филтри.
Лесно можете да промените цвета на градиентната заливка за всяко отделно цвете, като използвате комбинацията от трите палитри Color, Swatches и Gradient Промяната на градиента за новите цветя няма да окаже влияние върху създадения образец - "Pink Flower Gradient". Ако искате да запазите като образец някой друг от градиентите, с които ще запълвате новите цветя, просто кликнете на иконката New Swatch в панела Swatches, задръжте Alt клавиша, не снемайте селекцията от обекта, който сте залели с новия градиент, дайте название на заливката и натиснете ОК.
Така ще може да си създадете колекция от образци на градиенти, които да използвате винаги, когато поискате.

Опитайте да порисувате с филтъра Distort на Илюстратор. Бързо, лесно и интересно е:Ето това се получи при мен:бутон за сайт